Comunicat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sedaví sobre l’eixida de la regidora de Sí Se Puede Sedaví

Des de l’equip de govern l’Ajuntament de Sedaví informen que des de l’Alcaldia, com a òrgan competent i a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Basses del Règim Local, davant la situació esdevinguda en les darreres setmanes, al voltant de l’exigència de Inés Cabrelles Gimeno, regidora de Sí Se Puede Sedaví, de deixar l’equip de govern municipal, i que se li retiren les competències, tenint en compte els fets:

1. El resultat de les passades eleccions municipals, i arran la voluntat de la ciutadania de Sedaví, manifestada a les urnes per configurar un govern de canvi al municipi, es conformà l’equip de govern municipal amb els regidors del Grup Municipal Socialista de Sedaví, Compromís per Sedaví i Sí se Puede Sedaví.

2. Que la voluntat de la regidora Inés Cabrelles Gimeno, de Sí Se Puede Sedaví, va ser formar part de l’equip de govern i ostentar la responsabilitat derivada de la delegació d’hisenda, així com la de portaveu del citat grup municipal al consistori de Sedaví.

3. Que durant el temps transcorregut i fins el moment, des de l’alcaldia, i en representació del Govern Municipal de Sedaví, s’agraeix públicament la voluntat de la regidora de Sí Se Puede Sedaví anteriorment esmentada, per fer avançar el municipi amb el govern de progrés configurat, i la seua dedicació fins el moment, pels serveis prestats en el consistori de Sedaví.

4. Que atenent la petició manifestada en el plenari del passat 29 de juny de l’Ajuntament de Sedaví, per part de la regidora de Sí Se Puede Sedaví, sol•licitant la retirada de les competències delegades i fent pública la voluntat expressa de deixar de pertànyer a l’equip de govern, format per Grup Municipal Socialista de Sedaví i Compromís per Sedaví, a més de sol•licitar-ho per correu electrònic.

5. Que l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Sedaví, J. Ferran Baixauli, segons la legislació vigent i atenent les funcions que li competeix el càrrec, ha signat amb data de divendres 7 de juliol el Decret d’Alcaldia 2017/653, en el que fa efectiva la revocació de les competències delegades relatives a l’Àrea d’Hisenda, segons demanda manifesta de la regidora Inés Cabrelles Gimeno, així com de la Junta de Govern Local, del corresponent nomenament de la tinença d’alcaldia, de la revocació de la delegació efectuada per esta Alcaldia en Da. Ma Inés Cabrelles Gimeno de la Presidència efectiva de la Comissió Informativa d’Hisenda i Especial de Comptes, i de la seua representació de la Corporació en la “Associació Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat”.

6. Que es respecta la decisió que lliurement la regidora de Sí Se Puede fa pública en el seu dia, i com sempre es deixa la porta oberta a la col·laboració en el treball en pro del municipi de Sedaví i la seua ciutadania.

Igualment l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Sedaví, fa públic per el interès informatiu que representa, el fet en el dia a dia municipal de l’Ajuntament de Sedaví que:

La normalitat ha de seguir al sí de l’equip de govern en el treball del dia a dia de l’Ajuntament de Sedaví, dins dels paràmetres que estableixen els mecanismes democràtics municipals.

L’Equip de Govern Municipal de Sedaví, encapçalat per l’alcalde J. Ferran Baixauli, respecta la decisió presa per la regidora de Sí Se Puede Sedaví, al marge de No compartir els arguments pels que manifesta la voluntat d’eixir de l’equip de govern, i trencar el compromís de responsabilitat de governabilitat adquirit.

Cal seguir treballant dia a dia a l’Ajuntament, pensant en el conjunt de la ciutadania i així seguirem fent-ho des del Govern Municipal.

Des de l’Alcaldia s’assumeixen i distribueixen segons s’especifica en el Decret d’Alcaldia 2017/653 totes les tasques que fins el passat 7 de juliol de 2017 eren atribució de la regidora Da. Ma Inés Cabrelles Gimeno, per tal de garantir el funcionament habitual de l’Ajuntament de Sedaví.

Comentarios: 0

Tu email no será publicado. Los campos requeridos estan marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.