Compromís per Torrent no accepta els comptes generals de 2015 presentats per les empreses municipal

A les Juntes Rectores de les empreses públiques municipals de Torrent, celebrades el dimecres 29 de juny, es varen aprovar els Comptes Generals de Nous Espais, Retosa i IDEA’t, corresponents a l’any 2015, amb els vots a favor dels grups Socialista, Popular, Ciutadans i Guanyant (aquest últim només a favor en el cas de Retosa) i els vots en contra de Compromís.

 

El portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, va explicar el vot contra davant els incompliments legals que presentaven els Comptes Generals al·ludits.

 

En els casos de les empreses Retosa i IDEA’t no presentaren en les seues memòries la justificació del cost i el rendiment dels serveis públics gestionats, així com tampoc la memòria demostrativa de si s’han acomplit o no els objectius programats amb el seu cost per a l’erari públic, incomplint-se tant l’article 211 de la Llei d’Hisendes Locals com diferents articles de la Llei 19/2013 de Transparència del Sector Públic.

 

També en el cas d’IDEA’t no es va aportar cap document explicatiu que permeta comprovar que les contractacions periòdiques de serveis i/o subministraments s’ajusten a les disposicions contemplades en l’article 88 de la Llei de Contractes del Sector Públic, especialment en el cas de contractacions amb les acadèmies de formació.

 

En quant a Nous Espais tampoc hi figurava cap memòria justificativa del cost dels serveis públics i el seu rendiment, afegint-se el fet que, tal i com va reclamar Compromís en els comptes anuals del 2014, hi ha una contingència activa en la comptabilitat per 580.634€ provinent de l’increment en el preu de venda de la parcel·la M-7. Aquesta contingència està motivada pel litigi admés a tràmit pel jutjat el 12 de desembre (de l’Ajuntament de Torrent contra la mercantil Viviendas Edival S.A). En aquest import per tant s’ha comptabilitzat un increment patrimonial pendent de resolució judicial, anant així en contra dels principis de prudència comptable generalment acceptats per la legislació mercantil.

 

Per a Compromís, el fet que tornen a reproduir-se els mateixos defectes i carències de la gestió anterior, tant a nivell comptable com de transparència en la gestió pública, és un indicador de cap on no pot anar-hi la política econòmica de les empreses públiques de Torrent i de l’ajuntament en el seu conjunt. En aquest sentit Alabajos ha recordat que és inadmissible que una empresa municipal com Nous Espais tinga en 2015 pèrdues per valor de 253.474€, amb un fons de maniobra negatiu de 816.017€ i un deute financer per 6.747.472€.

Comentarios: 0

Tu email no será publicado. Los campos requeridos estan marcados con *