Albalat dels Sorells deixarà d’emetre cada any a l’atmosfera 243 tones de CO2

El municipi, pioner en consumir energia 100% renovable

El Ple de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells va aprovar ahir 29 de novembre el plec de condicions per contractar el subministrament d’energia elèctrica per tots els punts de consum de l’ajuntament.

Entre les obligacions que tindran les empreses que vulguen concursar destaca l’obligació de subministrar el 100% de l’energia d’origen renovable que s’haurà de justificar anualment.

Un altre punt a tindre en compte és que l’empresa adjudicatària haurà de comprar la producció d’energia solar que genera l’Ajuntament havent de descomptar eixa producció al consum total, establint així un balanç net.

Pel que fa als criteris de valoració l’oferta econòmica es valorarà fins a un màxim de 75 punts a la més baixa. La instal·lació de sistemes fotovoltaics o eòlics es puntuarà amb 15 punts a l’empresa que oferte instal·lar més kw de potència. I per últim, i no menys important s’atorgaran 10 punts a aquelles empreses que tinguen programes d’ajuda i suport per famílies amb problemes per satisfer les necessitats bàsiques energètiques.

Sònia Clemente, regidora de medi ambient ha destacat la importància que el 100% de l’energia provinga de renovables, només amb això, deixarem d’emetre cada any a l’atmosfera 243 tones de CO2 . Este pas s’emmarca dins del projecte Albalat 0,0 que estem portant a terme l’Ajuntament per reduir les emissions de co2 i apostar per energies més verdes.

Per la seua part, Nicolau Claramunt, Alcalde de la localitat ha recalcat que esta licitació pot permetre generar un estalvi considerable en la partida d’energia que podrem destinar a projectes per ser més eficients i consumir menys de manera que any rere any la inversió anirà en augment.

Comentarios: 0

Tu email no será publicado. Los campos requeridos estan marcados con *