L’art i la inclusió es donen cita a Alaquàs a través de l’exposició fotogràfica “EncuadrArte”

Aprendre art i mostrar que la inclusió és possible. Eixe és l’objectiu principal de l’exposició EncuadrArte que ara ocupa la sala la Torre del Castell d’Alaquàs. Una mostra fotogràfica que consisteix a reproduir, a través de la fotografia, algunes de les obres pictòriques més famoses de la història amb la participació activa dels alumnes del Centre d’Educació Especial Torre-Pinos de Torrent per tal de promoure la inclusió entre tots i totes.

La inauguració va córrer a càrrec de l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos i el Regidor de Cultura, Toni Saura, que van acompanyar l’autor de les fotografies, Juan Miguel Esteve i la directora del centre de formació, Beatriz Rico, en aquest acte.

Es tracta d’un projecte d’aquest centre de formació que persegueix l’objectiu de desenvolupar el potencial artístic de l’alumnat, fent que els xiquets i xiquetes exerceixen un paper actiu, la qual cosa implica afavorir la seua autonomia i autoestima, potenciant l’activitat corporal com una manera de vivenciar experiències, i per tant, interioritzar l’art. La idea és “ immortalitzar un moment dels seus protagonistes” i traslladar a la societat la necessitat d’una inclusió real.

Per això, aquest projecte s’ha realitzat en dues parts diferenciades. A la primera part, realitzada en el segon i tercer trimestre del curs escolar 2015/2016, es van crear les dotze primeres fotografies amb les i els alumnes del CEE Torre-Pinos. Durant aquest procés de creació, va sorgir la necessitat d’ampliar i completar el projecte amb una proposta més inclusiva, en la qual pogueren participar alumnes de centres ordinaris del municipi i que no es realitzarà de manera unilateral des del sector de l’Educació Especial com un ens diferenciat. Es feia necessari que aquest projecte s’ampliarà d’una forma més global i contemplarà la possibilitat d’interactuar amb altres centres i, sobretot, amb l’alumnat i professorat dels centres ordinaris, facilitant així la possibilitat que coneguen la realitat i el treball que es realitza en els centres. D’aquesta manera, es van establir els contactes necessaris per completar i ampliar el projecte amb un centre d’educació ordinària.

Després de valorar i analitzar diferents opcions, es va decidir realitzar aquesta segona fase del projecte juntament amb els i les alumnes de Batxiller del Col·legi Monte Sión de Torrent. Aquesta segona fase de “EncuadrArte” van donar com a resultat 6 fotografies més que es realitzen d’una forma conjunta i inclusiva entre l’alumnat de tots dos centres, compartint sessions de plàstica, en la qual es realitzen els fons de les pintures i compartint també la sessió de fotografia en què alumnes dels dos centres representen els diferents personatges de la mateixa obra.

El Col·legi Torre-Pinos és un centre fundat el 1973 que atén als alumnes que necessiten una educació especial i especialitzada. En l’actualitat, és un centre docent que es troba acollit al règim de concerts en els nivells d’Educació Especial. L’alumnat està format per xiquetes i xiquets, entre els 3 i els 21 anys, el desenvolupament intel·lectual dels quals se situa per sota de la mitjana i que presenten alteracions en alguns factors de la intel·ligència o altres característiques personals que els impedeixen el seu desenvolupament integral en un centre ordinari.

La metodologia està encaminada a desenvolupar les capacitats personals de cadascun dels alumnes, amb l’objectiu d’acompanyar a l’alumnat en la seua vida personal i acadèmica, afavorint al màxim les seues potencialitats i educant-lo per a la vida. Seguint els criteris d’aquesta metodologia, i en el marc dels principis didàctics recollits en la programació general anual de centre, es desenvolupa el projecte “EncuadrArte” que a continuació es detalla.

Comentarios: 0

Tu email no será publicado. Los campos requeridos estan marcados con *