L’alcaldessa d’Alcàsser demana “crisma i coneixement” al veïnat en la setmana taurina

Ni maltractament als animals ni alcoholisme

Baix el lema “Crisma i coneixement”, l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha fet públic un ban davant la imminència de la tradicional setmana taurina de la població, en el que diu que, “donats els recents successos, vull recordar als nostres veïns alguns aspectes de la normativa legal que regeix durant la celebració dels festejos taurins tradicionals, malgrat estar segura que el bon judici de quasi tots ha de permetre la màxima diversió i gaudi de l’espectacle sense crueltat ni dany algun per als caps de bestiar”.

Per tant, també ha fet públiques, “per a general coneixement i compliment de les persones que pretenguen participar en el festeig, les condicions mínimes exigibles sent d’obligat compliment per a tots”. Estes condicions són:

1. Amb caràcter general, es prohibeixen actes que impliquen maltractament als caps de bestiar i en concret, ferir, punxar, colpejar o tractar-les de manera cruel. Igualment es prohibeix la utilització de qualsevol tipus de vehicle o instrument mecànic que puga inferir dany als animals que intervinguen en el festeig.

2. Queda absolutament prohibit el llançament de qualsevol tipus d’objecte tant als caps de bestiar com als participants o persones intervinents en el festeig.

3. Els espectadors hauran d’ocupar obligatòriament els llocs disposats a aquest efecte, de manera que no entorpisquen la utilització del clos per part dels participants i intervinents com a punt de socors d’aquests, així com observar les instruccions i indicacions que impartisca l’autoritat taurina o els col·laboradors voluntaris del festeig.

4. Tenen la consideració de participants aquelles persones que voluntàriament romanguen dins del recinte o lloc fitat per al desenvolupament del mateix, sota el seu propi risc.

5. L’edat mínima per a participar en els festejos taurins tradicionals serà de setze anys.

6. NO PODRAN PARTICIPAR en els festejos tradicionals les persones en les quals concórreguen alguna de les circumstàncies següents:

a) Aquelles que presenten símptomes evidents d’intoxicació alcohòlica o de qualsevol substància estupefaent.

b) Aquelles que patisquen qualsevol discapacitat física, psíquica o sensorial.

c) Aquelles que porten armes, botelles, gots o qualsevol altre instrument susceptible de causar maltractament als caps de bestiar o als participants.

7. Hauran d’extremar-se les precaucions en l’ús del telèfon mòbil, i en les seues aplicacions.

8. Controlar la ingesta de begudes alcohòliques i sempre consumir-les amb moderació. CRISMA I CONEIXEMENT.

9. Horaris.- Els tradicionals “Xiringuitos” podran obrir a partir de les 13,00 h i hauran de tancar, cessant l’expedició de begudes i apagant la música a les 17.00 h, podent perllongar en mitja hora més aquest horari els caps de setmana, el dilluns de “quintos” i el dijous de disfresses. Podran tornar a obrir els establiments a partir de les 20.30 h, sense ambientació musical, fins al cessament dels festejos taurins nocturns.

Els festejos taurins nocturns acabaran a les 3,00 h, indicant que si l’últim bou és embolat passades les 2,30 h no podrà eixir al carrer. Es podrà perllongar en mitja hora més aquest horari els dissabtes nit.

10. Infraccions i sancions.

L’incompliment del que es disposa en el present Bàndol, sense perjudici de possibles infraccions penals, serà sancionat conforme a el Decret 31/2015, de 6 de març, del Consell pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals, i altra normativa d’aplicació en matèria d’espectacles públics i taurins.

Comentarios: 0

Tu email no será publicado. Los campos requeridos estan marcados con *