El metro a Alaquàs, és la millor opció?

Compromís per Alaquàs/

Des de dilluns, una pancarta al nostre Ajuntament reclama una línia de Metro
per a Alaquàs i Aldaia. Es tracta d’una reivindicació ben recent, que fins i tot els
partits de l’oposició de la legislatura passada renunciaren a emprar com a arma
política contra la Conselleria de Transport del PP. A curt i mitjà termini era (i és)
un projecte inviable, tant a nivell econòmic, a nivell d’impacte ambiental com de
gestió dels pocs espais disponibles. Comencem per fer realitat la millora dels
serveis de tren i autobús, i potser no siga necessària una línia de metro, anem
pas a pas. S’han de fer estudis que corroboren la viabilitat i la necessitat de les
estructures.
E

xistia una reivindicació veïnal i associativa que demanava la millora de la línia
de bus, que va trobar un suport unànim en tots els partits d’Alaquàs, i que
encara hui es manté. Alaquàs està pèssimament comunicada amb la ciutat de
València i amb els pobles que l’envolten, donat que l’actual servei d’autobús i
tren és deficitari. Açò succeeix perquè el tren és competència estatal i les
millores en el servei depenen del Govern Central. Per altra banda, el servei de
bus ha estat abandonat des de fa molt de temps per la Conselleria. És
relativament fàcil millorar el transport en autobús: major freqüència, baixada del
preu dels bitllets, abonaments de diferents modalitats…, parlem d’una demanda
factible a curt i mitjà termini.

La creació d’una línia de metro nova, en canvi, són paraules majors. En el terreny
econòmic, perquè l’Agència Metropolitana del Transport de València va rebre 0€
d’inversió front als 126 milions de Madrid i els 108 milions de Barcelona. I en el
terreny de la planificació urbana, perquè requeriria d’uns espais per a l’estació i
les vies que ara mateix no té.

Alaquàs té aprovat des de 2015 la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS), que l’equip de govern del PSOE no ha executat encara. El
PMUS és una eina que tracta d’ajustar el model de ciutat actual a la mobilitat,
orientant-lo cap a opcions més sostenibles i eficients. Tal volta aplicant aquesta
proposta de Compromís coneixeríem les vertaderes necessitats de la població en
qüestió de mobilitat. Per tant, per poder fer una bona planificació i no començar
la casa pel sostre, hem de tindre eines tècniques per poder prendre decisions
amb trellat i segons les necessitats reals de la població.

A Compromís per Alaquàs la pancarta de l’Ajuntament ens ompli de dubtes. No
sabem com podria articular-se un projecte com eixe, almenys en el curt i en el
mitjà termini. No sabem per què del balcó de l’Ajuntament no n’hi ha penjada
una pancarta demanant la millora de les línies de bus i del tren d’Aldaia. IgnoremPremsa
per què el PSOE d’Alaquàs alimenta expectatives difícils d’acomplir, en comptes
de fer pedagogia com s’ha fet fins ara. I en últim lloc, no entenem com pot haverse penjat eixa pancarta en nom de l’Ajuntament, sense haver-ho consultat amb
les forces polítiques que en formen part, ni menys encara haver-ho votat en un
Ple.

Un nou cas, pel que es veu, en que el PSOE en minoria, que presumeix de
dialogar i que diu estar ofegat per l’oposició, torna a la política de fets
consumats: primer fer i després, si de cas, donar explicacions.

Estem totalment d’acord amb les reivindicacions de la ciutadania del nostre
poble i de la nostra comarca, encara que potser no coincidim en quina ha de ser
la prioritat (tren, bus, metro). El més fonamental és que reclamar una millora de
les comunicacions en el transport públic. No podem continuar amb un servei
deficitari i obsolet, menyspreant el dret de la ciutadania a un transport públic de
qualitat

Comentarios: 0

Tu email no será publicado. Los campos requeridos estan marcados con *