Paterna concedix ajudes per a projectes d’acció social en el municipi

 L’Ajuntament de Paterna ha convocat les ajudes per a subvencionar a aquells col·lectius i entitats d’acció social que tinguen a Paterna en el seu àmbit d’actuació preferent.

Amb este programa d’ajudes, dotat amb 53.000 euros, el consistori paterner perseguix ajudar a totes aquelles entitats o col·lectius locals a desenrotllar accions que busquen afavorir persones o grups en situació de pobresa o exclusió social, projectes de servicis socials amb especial incidència en l’educació o plans de voluntariat en acció social.

El regidor de Protecció a les Persones i Participació Ciutadana, Julio Fernández, hi ha assenyalat que per mitjà d’estes ajudes, «l’Ajuntament vol facilitar la labor de les nombroses associacions del municipi que dia a dia treballen per a millorar la qualitat de vida de molts paterners i paterneres». Per això, ha explicat que «será requisit indispensable que les entitats que vullguen beneficiar-se de les subvencions, estiguen inscrites en el registre municipal d’associacions i que desenrotllen els seus programes en Paterna».

Els col·lectius socials que vullguen accedir a les ajudes, hauran de presentar la sol·licitud que trobaran en la pàgina web de l’Ajuntament www.paterna.es, junt amb la memòria del seu projecte, que haurà d’incloure la duració del mateix, els objectius que es perseguixen, una planificació de les accions, així com els recursos materials i humans que necessitaran per a dur-ho a terme. A més també hauran d’aportar un pressupost detallat de les activitats per les quals se sol·licita la subvenció.

Finalment, des de la regidoria de Protecció a les Persones i Participació Ciutadana, assenyalen que els criteris de baremació tindran en compte la trajectòria, experiència i capacitat organitzativa de les associacions que es presenten, així com el caràcter innovador i integral dels projectes, valorant-se positivament les accions que tinguen com a destinataris als grups de població més desfavorables.

Comentarios: 0

Tu email no será publicado. Los campos requeridos estan marcados con *