Xirivella obri termini de l’1 al 18 de desembre per a presentar documentació de la Xarxa Llibres

L’Ajuntament de Xirivella ha fet públiques les dates en les quals es procedirà a la recollida de documentació perquè les famílies del municipi amb xiquets i xiquetes puguen ser beneficiàries del programa Xarxa Llibres, creat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que té com a objectiu la gratuïtat dels llibres de text i la creació de bancs de llibres.

La recollida de documentació es realitzarà a Xirivella de l’1 al 18 de desembre i les famílies que sol·liciten l’ajuda, que serà com a màxim de 200 euros per alumne, poden emplenar el model de sol·licitud oficial de manera telemàtica entrant en http://www.ceice.gva.es/xarxallibres per a major comoditat i rapidesa a l’hora de presentar la documentació. A més d’aportar les dades que es marquen en la sol·licitud, també haurà de constar el nombre d’identificació de l’alumne (NIA) i el nombre d’identificació del centre (NIC) en el qual està escolaritzat l’alumne. Estes dades seran facilitades pel centre escolar. L’Ajuntament també facilitarà a les famílies les sol·licituds a través del centre escolar.

Esta sol·licitud, una vegada impresa i signada, haurà de presentar-se juntament amb el DNI/NIE o passaport en vigor, originals, i la factura o tiquet original i còpia de la compra dels llibres de text o material curricular, amb les dades detallades (NIF/CIF del proveïdor, nombre de factura, data, adreça, relació nominal dels productes i el preu).

En el cas d’haver comprat els llibres a través de l’AMPA, hauran de demanar el document que justifica la compra a esta entitat (AMPA) com a justificant.

A més, s’ha establit un calendari de recollida de documentació en sis espais públics habilitats: l’Oficina d’Informació Municipal de l’Ajuntament, la Tinença d’Alcaldia del Barri de la Llum, l’Oficina de Sanitat i Consum, l’Ernest Lluch, el Centre Jove, la Casa de la Dona. Per a evitar cues s’ha dissenyat una planificació per centres escolars i per cursos. Tot i això, si alguna família no pot acudir el dia i l’hora previst, hi haurà certa flexibilitat. A més, s’ha establit un torn lliure a partir de l’11 fins al 18 de desembre a l’Oficina d’Informació Municipal de l’Ajuntament.

Una vegada rebudes les sol·licituds, l’Ajuntament estudiarà les mateixes i, al més prompte possible, realitzarà el pagament de les ajudes, una vegada estiguen conclosos tots els tràmits administratius necessaris.

Les ajudes van dirigides a les famílies amb fills i filles empadronades a Xirivella i que estiguen cursant estudis en Educació Primària, Especial, ESO i FP Bàsica, tant en centres públics com a privats concertats de la Comunitat Valenciana.

En el cas de Xirivella, aquelles famílies que s’han beneficiat del Bo Llibre de 30 euros que l’Ajuntament atorga a principis de curs, se’ls serà descomptada esta quantitat de les ajudes de XarxaLlibres, tal i com marca la normativa del programa de Conselleria.

Comentarios: 0

Tu email no será publicado. Los campos requeridos estan marcados con *